Strålkastare

Använda dimljus

Dimma

Dimljus är till för att använda vid dimma, precis som namnet antyder. Det är vanligt att dimljus används felaktigt även vid godsikt och i kombination med halvljus.

Halvljus får aldrig kombineras med annat ljus. I dagsljus ska halvljus normalt användas. Andra ljus får användas, men inte tillsammans med halvljus. Att använda halvljus och dimljus tillsammans kan resultera i böter.

Dimljus får användas i dimma eller kraftig nederbörd, men aldrig tillsammans med halvljus.

Bakljus

Dimbakljus får användas vid krafigt nedsatt sikt, men inte så att bakomvarande förare bländas.


Producerad av Zetterström Networks. Copyright (C) 2006-2008.